Prawo cywilne

  • dochodzenie zadośćuczynień i odszkodowań,
  • sprawy dotyczące zasiedzenia,
  • opracowywanie i opiniowanie umów,
  • windykacja należności,
  • sprawy związane z prawem budowlanym,
  • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.