Prawo administracyjne

  • pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji, itp.,
  • sprawy dotyczące prawa budowlanego,
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
  • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.