Prawo pracy

  • reprezentacja Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie projektów umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania, itd.
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
  • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.